[LỜI GIẢI] Sông ngòi ở Tây Nguyên và Nam Bộ lượng dòng chảy kiệt rất nh - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Sông ngòi ở Tây Nguyên và Nam Bộ lượng dòng chảy kiệt rất nh

Sông ngòi ở Tây Nguyên và Nam Bộ lượng dòng chảy kiệt rất nh

Câu hỏi

Nhận biết

Sông ngòi ở Tây Nguyên và Nam Bộ lượng dòng chảy kiệt rất nhỏ vì :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn