[LỜI GIẢI] Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết đinh đến - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết đinh đến

Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết đinh đến

Câu hỏi

Nhận biết

Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết đinh đến


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đá mẹ là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, do dó quyết định thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới và ảnh hưởng đến nhiều tính chất đất (sgk Địa lí 10 trang 64)

=> Chọn đáp án A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn