[LỜI GIẢI] Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ (Bắc – - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ (Bắc –

Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ (Bắc –

Câu hỏi

Nhận biết

Nguyên nhân chính làm phân hóa thiên nhiên theo vĩ độ (Bắc – Nam) là sự phân hóa của: 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn