[LỜI GIẢI] Đường cơ sở của nước ta được xác định là đường :       - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Đường cơ sở của nước ta được xác định là đường :      

Đường cơ sở của nước ta được xác định là đường :
     

Câu hỏi

Nhận biết

Đường cơ sở của nước ta được xác định là đường :

     


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn