[LỜI GIẢI] Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 9, Nhiệt đ - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 9, Nhiệt đ

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 9, Nhiệt đ

Câu hỏi

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, NXB Giáo dục trang 9, Nhiệt độ trung bình năm phần lãnh thổ phía Bắc là (°C):


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn