[LỜI GIẢI]  Cho hình tứ diện ABCD. Tổng số đỉnh và số cạnh của hình tứ diện bằng: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

 Cho hình tứ diện ABCD. Tổng số đỉnh và số cạnh của hình tứ diện bằng:

 Cho hình tứ diện ABCD. Tổng số đỉnh và số cạnh của hình tứ diện bằng:

Câu hỏi

Nhận biết

 Cho hình tứ diện ABCD. Tổng số đỉnh và số cạnh của hình tứ diện bằng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Tứ diện ABCD có 4 đỉnh và 6 cạnh

Chọn A.

 

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn