[LỜI GIẢI] Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng

Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng

Câu hỏi

Nhận biết

Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng 80% dân số và 95% số dân tăng hàng năm của thế giới (sgk Địa lí 11 trang 13)

=> Chọn đáp án B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn