[LỜI GIẢI] "Have you ever been to Ho Chi Minh City?" "  - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

"Have you ever been to Ho Chi Minh City?" " 

"Have you ever been to Ho Chi Minh City?" " 

Câu hỏi

Nhận biết

"Have you ever been to Ho Chi Minh City?" ..............." 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn