[LỜI GIẢI] I love going to the mountainsthe winter - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

I love going to the mountainsthe winter

I love going to the mountainsthe winter

Câu hỏi

Nhận biết

I love going to the mountains _______ the winter.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn