[LỜI GIẢI] It wasgood music that I couldn’t stop dancing - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

It wasgood music that I couldn’t stop dancing

It wasgood music that I couldn’t stop dancing

Câu hỏi

Nhận biết

It was ___________ good music that I couldn’t stop dancing.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn