[LỜI GIẢI] Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?   - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?  

Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây? 
 

Câu hỏi

Nhận biết

Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

=> Chọn A

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn