[LỜI GIẢI] Giới hạn đo của một thước là:   - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Giới hạn đo của một thước là:  

Giới hạn đo của một thước là:
 

Câu hỏi

Nhận biết

Giới hạn đo của một thước là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn