[LỜI GIẢI] Chuyển động thẳng đều là chuyển động  - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Chuyển động thẳng đều là chuyển động 

Chuyển động thẳng đều là chuyển động 

Câu hỏi

Nhận biết

Chuyển động thẳng đều là chuyển động 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn