[LỜI GIẢI] Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng:

Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng:

Câu hỏi

Nhận biết

Cặp lực nào dưới đây là hai lực cân bằng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn