[LỜI GIẢI] Âm có thể truyền được qua môi trường nào và môi trường nào thì không t - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Âm có thể truyền được qua môi trường nào và môi trường nào thì không t

Âm có thể truyền được qua môi trường nào và môi trường nào thì không t

Câu hỏi

Nhận biết

Âm có thể truyền được qua môi trường nào và môi trường nào thì không truyền được âm ? Thông thường, âm truyền đi trong môi trường nào nhanh nhất, chậm nhất ? Trong khi lan truyền, độ to của âm thay đổi như thế nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

-Âm có thể truyền qua các môi trường rắn, lỏng, khí nhưng không thể truyền được trong chân không .                                                                    

-Vận tốc truyền âm trong chất rắn là tốt nhất đến chất lỏng và đến chất khí.  

- Độ to của âm sẽ nhỏ dần khi lan truyền                                                          

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn