Bài 1.2: Tự ám thị tích cực - Tự Học 365

Tháp 5T – Học Giỏi Toàn Diện Trong 4 Tuần - Trần Ngọc Nam

Tầng 1: Tư duy học tập ngoại hạng

Bài 1.2: Tự ám thị tích cực

Độ dài: 5 phút

Trao đổi bài (1)

    nhuha.060405 17:26 ngày 15/02/2020

    tại sao con người phải đi học ạ

Vui lòng đăng nhập để thảo luận bài giảng.