Bài 3.1: Ma trận quản lí thời gian - Tự Học 365

Tháp 5T – Học Giỏi Toàn Diện Trong 4 Tuần - Trần Ngọc Nam

Tầng 3: Thiết kế chiến lược học tập

Bài 3.1: Ma trận quản lí thời gian

Độ dài: 8 phút

Trao đổi bài (1)

    tranvanphuc789.tv 09:45 ngày 07/11/2019

    Em thiếu cả 5 a ơi. Em sẽ cố gắng ngay bây giờ

Vui lòng đăng nhập để thảo luận bài giảng.