Bài 3.6: Xây dựng mục tiêu từng tuần ngày cụ thể - Tự Học 365

Tháp 5T – Học Giỏi Toàn Diện Trong 4 Tuần - Trần Ngọc Nam

Tầng 3: Thiết kế chiến lược học tập

Bài 3.6: Xây dựng mục tiêu từng tuần ngày cụ thể

Độ dài: 3 phút

Trao đổi bài (0)

Hiện tại không có trao đổi nào.

Vui lòng đăng nhập để thảo luận bài giảng.