[LỜI GIẢI] Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:             - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:            

Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:
           

Câu hỏi

Nhận biết

Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:

           


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

            Đáp án: B.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn