[LỜI GIẢI] Trong quá trình rơi tự do của một vật thì: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:

Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:

Câu hỏi

Nhận biết

Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Trong quá trình rơi tự do, vật chuyển động trong trọng trường hướng xuống, động năng tăng, thế năng giảm.

Chọn D.

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn