[LỜI GIẢI] The second solution is to provide safe birthcontrol method - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

The second solution is to provide safe birthcontrol method

The second solution is to provide safe birthcontrol method

Câu hỏi

Nhận biết

The second solution is to provide safe, ______ birth-control methods.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Birth-control methods (n): các biện pháp kiểm soát sinh sản

Vị trí cần thiết sẽ là một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng sau.

Dựa vào nghĩa ta chọn inexpensive.

Dịch: Giải pháp thứ hai là cung cấp các biện pháp kiểm soát sinh sản an toàn và không quá đắt.
App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn