[LỜI GIẢI] Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

Câu hỏi

Nhận biết

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Ứng động theo sức trương nước:
- Là vận động xảy ra do sự thay đổi hàm lượng nước trong các tế bào hoặc các vùng chuyên hóa của các cơ quan.
* Là phản ứng cụp lá của cây trinh nữ
Nguyên nhân: Do sức trương của nửa dưới chỗ phình bị giảm do nước di chuyển vào các mô bên cạnh.
* Là phản ứng đóng mở khí khổng
Nguyên nhân: Do sự biến động hàm lượng nước trong tế bào khí khổng

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn