[LỜI GIẢI] Nhận xét nào sau đây là chính xác:           - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nhận xét nào sau đây là chính xác:          

Nhận xét nào sau đây là chính xác:
         

Câu hỏi

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây là chính xác:

         


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Cách giải nhanh bài tập này

A sai vì chất khử là chất cho e

B sai vì chất oxi hóa là chất nhận e

C đúng

D sai vì quá trình oxi hóa là quá trình nhường e của chất khử

Đáp án C

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn