[LỜI GIẢI] Nêu bản chất dòng điện trong kim loại và bản chất dòng điện trong chất - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nêu bản chất dòng điện trong kim loại và bản chất dòng điện trong chất

Nêu bản chất dòng điện trong kim loại và bản chất dòng điện trong chất

Câu hỏi

Nhận biết

Nêu bản chất dòng điện trong kim loại và bản chất dòng điện trong chất điện phân?


Đáp án đúng:

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

* Bản chất dòng điện trong kim loại: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường

* Bản chất dòng điện trong chất điện phân: Dòng điện trong chất điện phân là dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.        

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn