[LỜI GIẢI] Hô hấp có vai trò gì đối với cơ thể thực vật? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Hô hấp có vai trò gì đối với cơ thể thực vật?

Hô hấp có vai trò gì đối với cơ thể thực vật?

Câu hỏi

Nhận biết

Hô hấp có vai trò gì đối với cơ thể thực vật?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật:

- Năng lượng được thải ra ở dạng nhiệt cần thiết để duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cơ thể.

- Năng lượng được tích luỹ trong ATP được dùng để:vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp chất hữu cơ, sửa chữa những hư hại của tế bào …

→ Đáp án B đúng và đầy đủ nhất

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn