[LỜI GIẢI] Hạt tải điện trong chất điện phân là - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Hạt tải điện trong chất điện phân là

Hạt tải điện trong chất điện phân là

Câu hỏi

Nhận biết

Hạt tải điện trong chất điện phân là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đáp án A

Hạt tải điện trong chất điện phan là ion dương và ion âm

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn