[LỜI GIẢI] Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết? - Tự Học 365

Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

Câu hỏi

Nhận biết

Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?


Đáp án đúng:

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết vì:

- Đối với cây trên cạn, khi bị ngập úng thì rễ cây thiếu ôxi.

- Thiếu ôxi sẽ phá hoại tiến trình hô hấp bình thường của rễ, tích lũy các chất độc hại đối với tế bào và làm cho lông hút chết, khônghình thành được lông hút mới.

- Không có lông hút thì cây không hấp thụ được nước, cân bằng nước trong cây bị phá hủy và cây bị chết.

Ý kiến của bạn