[LỜI GIẢI] Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

Câu hỏi

Nhận biết

Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối: cacbonat, cacbua, xianua…)

Dãy chất CH4, C2H6, CO2 loại CO2.

Dãy chất CH4, C2H2, CO loại CO.

Dãy chất C2H2, C2H6O, CaCO3 loại CaCO3

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn