[LỜI GIẢI] Chọn câu trả lời đúng nhất về tính chất hoá học của cacbon: - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Chọn câu trả lời đúng nhất về tính chất hoá học của cacbon:

Chọn câu trả lời đúng nhất về tính chất hoá học của cacbon:

Câu hỏi

Nhận biết

Chọn câu trả lời đúng nhất về tính chất hoá học của cacbon:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu.

Tính chất hóa học đặc trưng của cacbon là tính khử, nhiệt độ càng cao tính khử của cacbon càng mạnh.

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn