[LỜI GIẢI] Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa?

Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa?

Câu hỏi

Nhận biết

Cây cà chua đến tuổi lá thứ mấy thì ra hoa?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Cà chua ra hoa khi đạt đến độ tuổi nhất định, khi đến tuổi lá thứ 14

App đọc sách tóm tắt miễn phí

Ý kiến của bạn