[LỜI GIẢI] Yếu tố nào sau đây quyết định sự phân bố dân cư? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phân bố dân cư?

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phân bố dân cư?

Câu hỏi

Nhận biết

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phân bố dân cư?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Phân bố dân cư là một hiện tượng xã hội có tính quy luật do tác động tổng hợp của hàng loạt nhân tố, trong đó nguyên nhân quyết định là trình  độ phát triển của lực lượng sản xuất, tính chất của nền kinh tế... (sgk Địa lí 10 trang 94)

=> Chọn đáp án A

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn