[LỜI GIẢI] Việc sử dụng đồng tiền chung (Ơ-rô) trong EU sẽ - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Việc sử dụng đồng tiền chung (Ơ-rô) trong EU sẽ

Việc sử dụng đồng tiền chung (Ơ-rô) trong EU sẽ

Câu hỏi

Nhận biết

Việc sử dụng đồng tiền chung (Ơ-rô) trong EU sẽ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ –rô) trong EU sẽ nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

Chọn A

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn