[LỜI GIẢI] Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi

Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi

Câu hỏi

Nhận biết

Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án C

Ý kiến của bạn