[LỜI GIẢI] Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy Quang đã vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy Quang đã vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách

Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy Quang đã vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách

Câu hỏi

Nhận biết

Trên một con ếch đã mổ để nghiên cứu rễ tủy, Quang đã vô ý thúc mũi kéo làm đứt một số rễ. Bằng cách nào em có thể phát hiện rễ nào còn, rễ nào mất


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Muốn xác định rễ nào còn, rễ nào đã đứt, ta chỉ cần: Kích thích mạnh chi trước (còn cả rễ sau và rễ trước vì không mổ đến).

Chi sau bên nào co thì chứng tỏ rễ trước bên đó còn.

Tiếp tục kích thích các chi sau.

- Rễ sau bên nào còn thì kích thích vào chi đó sẽ làm co chi còn lại rễ trước hoặc co các chi trên, nếu không thấy co chi nào cả thì chắc chắn rễ sau bên đó đã đứt.

Chọn C

Ý kiến của bạn