[LỜI GIẢI] Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo? - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?

Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?

Câu hỏi

Nhận biết

Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Tơ tằm là tơ tự nhiên còn ý A và D là tơ tổng hợp. Tơ axetat có nguồn gốc xenlulozo => tơ nhân tạo

=> B

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn