[LỜI GIẢI] Tính trạng số lượng không có đặc điểm nào sau đây? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Tính trạng số lượng không có đặc điểm nào sau đây?

Tính trạng số lượng không có đặc điểm nào sau đây?

Câu hỏi

Nhận biết

Tính trạng số lượng không có đặc điểm nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Tính trạng số lượng phụ thuộc nhiều vào môi trường. Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.

Chọn D.

Ý kiến của bạn