[LỜI GIẢI] Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ

Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ

Câu hỏi

Nhận biết

Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>Chọn B

[thrive_leads id="508421"]

Thảo luận về bài viết (1)

  1. mêlala

    why

Ý kiến của bạn