[LỜI GIẢI] Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt đ - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt đ

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt đ

Câu hỏi

Nhận biết

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa chủ yếu do


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Phương pháp giải:

Phân tích.

Giải chi tiết:

Vùng núi Đông Bắc là nơi đầu tiên đón gió mùa Đông Bắc của nước ta. Cùng với địa hình 4 cánh cung hút gió ( Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều) nên vùng núi Đông Bắc là nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió mùa Đông Bắc tạo nên một mùa đông lạnh và kéo dài nhất nước ta với 3 tháng mùa đông nhiệt độ xuống dưới 18oC. -> Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa.

Chọn B.

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn