[LỜI GIẢI] Thành tựu khiến thế giới xích lại gần nhau hơn mà cuộc - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Thành tựu khiến thế giới xích lại gần nhau hơn mà cuộc

Thành tựu khiến thế giới xích lại gần nhau hơn mà cuộc

Câu hỏi

Nhận biết

Thành tựu khiến thế giới xích lại gần nhau hơn mà cuộc cách mạng Khoa học - kĩ thuật hiện đại mang lại là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Trong những thập niên gần đây, công nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽnhw một sự bùng nổ trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay, máy tính, đặc biệt là máy vi tính đanh được sử dụng ở khắp mọi nơi và có khả năng liên kết với nhau bởi các mạng truyền dữ liệu, hình thành mạng thông tin máy tính toàn cầu (Internet). Công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong mọi ngành kinh tế và hoạt động xã hội. Như vậy, đây chính là thành tựu khiến con người xích lại gần nhau hơn. Đáp án của câu hỏi là kết nối hệ thống máy tính toàn cầu Internet.
[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn