[LỜI GIẢI] Supephotphat kép có thành phần chính là - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Supephotphat kép có thành phần chính là

Supephotphat kép có thành phần chính là

Câu hỏi

Nhận biết

Supephotphat kép có thành phần chính là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Supephotphat kép có thành phần chính là CaHPO4.

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn