[LỜI GIẢI] Pin quang điện hoạt động dựa vào - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Pin quang điện hoạt động dựa vào

Pin quang điện hoạt động dựa vào

Câu hỏi

Nhận biết

Pin quang điện hoạt động dựa vào


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đáp án B.

Ý kiến của bạn