[LỜI GIẢI] Phát biểu nào là chính xác? Các kim loại đều - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Phát biểu nào là chính xác? Các kim loại đều

Phát biểu nào là chính xác? Các kim loại đều

Câu hỏi

Nhận biết

Phát biểu nào là chính xác? Các kim loại đều


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Cách giải:

Các kim loại đều dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ.

Chọn B

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn