[LỜI GIẢI] Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây ? - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây ?

Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây ?

Câu hỏi

Nhận biết

Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới đây ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đáp án A

Ý kiến của bạn