[LỜI GIẢI] Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết định đến: - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết định đến:

Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết định đến:

Câu hỏi

Nhận biết

Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết định đến:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Nhân tố đá mẹ có vai trò quyết định đến Thành phần khoáng vật và thành phần cơ giới của đất (sgk Địa lí 10 trang 64)

=> Chọn đáp án A

Ý kiến của bạn