[LỜI GIẢI] Nguyên nhân dẫn tới bùng nổ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là   - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Nguyên nhân dẫn tới bùng nổ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là  

Nguyên nhân dẫn tới bùng nổ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là 
 

Câu hỏi

Nhận biết

Nguyên nhân dẫn tới bùng nổ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

 Nguyên nhân dẫn tới bùng nổ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bao gồm:

- Nguyên nhân sâu xa:

+ Chế độ cai trị hà khắc của chính quyền nhà Hán ở phương Bắc:  Sự áp bức, bóc lột, chèn ép nhân dân cùng với các chính sách đồng hóa người Việt tại Giao Chỉ.

+ Quan Tô Định bất nhân: Sự tham lam, tàn bạo, tăng phụ dịch và thuế khóa của quan Tô Địch đã khiến người dân sống lầm than. Điều này dẫn đến sự mâu thuẫn giữa nhân dân, các quan viên người Việt với chế độ thống trị của nhà Hán ngày càng gay gắt hơn.

Nguyên nhân trực tiếpSự việc gia đình của Trưng Trắc: Thi Sách chồng của Trưng Trắc bị quan thái thú Tô Định giết để dập tắt ý định chống đối của các thủ lĩnh dân ta nhưng nó lại phản tác dụng làm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ.

Chọn: D

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn