[LỜI GIẢI] Khi tế bào thần kinh bị kích thích điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Khi tế bào thần kinh bị kích thích điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn

Khi tế bào thần kinh bị kích thích điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn

Câu hỏi

Nhận biết

Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn tuần tự là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Khi tế bào thần kinh bị kích thích, điện thế nghỉ biến đổi thành điện thế hoạt động gồm các giai đoạn tuần tự là Mất phân cực – đảo cực – tái phân cực

Chọn A

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn