[LỜI GIẢI] Hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân:   - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

Hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân:  

Hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân:  

Câu hỏi

Nhận biết

Hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân:  là 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Thảo luận về bài viết (1)

  1. Đạt

    phải là notron chứ bảo toàn ra z=0 A=1 mà

Ý kiến của bạn