[LỜI GIẢI]   Hạt nhân càng bền vững khi có - Tự Học 365
LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 50000+ CÂU HỎI

DÀNH CHO MỌI LỚP 6 ĐẾN 12

TRUY CẬP NGAY
XEM CHI TIẾT

  Hạt nhân càng bền vững khi có

  Hạt nhân càng bền vững khi có

Câu hỏi

Nhận biết

  Hạt nhân càng bền vững khi có


Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án A

Ý kiến của bạn