[LỜI GIẢI] Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn sáng - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn sáng

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn sáng

Câu hỏi

Nhận biết

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn sáng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Tự Học 365

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là C.

Hai nguồn sáng kết hợp là hai nguồn sáng có cùng tần số, dao động cùng phương và độ lệch pha không đổi theo thời gian

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn