[LỜI GIẢI]  Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là:  - Tự Học 365
[thrive_leads id="512922"]

 Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là: 

 Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là: 

Câu hỏi

Nhận biết

Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Đáp án: B

[thrive_leads id="508421"]

Ý kiến của bạn